نکات

دوره ها | نکات | تعیین سطح | ثبت نام

-

نکات مورد توجه در روند دوره ها

-

1. توجه داشته باشید نتیجه آزمون تعیین سطح فقط برای 45 روز معتبر میباشد .

2. لطفا با تکمیل ثبت نام خود حداقل 24 ساعت پیش از شروع ترم ما را در برگزاری منظم کلاس ها یاری فرمائید .

3. پس از تکمیل ثبت نام با در دست داشتن برگه حضور میتوانید در کلاس شرکت نمائید .

4. طول هر ترم یک ماه و یک هفته و هرجلسه 1:45 دقیقه می باشد

5. بیش از سه جلسه غیبت در هر ترم مجاز نمی باشد.

6. در طول هر ترم Brush up یک جلسه  تفسیر فیلم ارائه داده میشود.

7. پس از هر دو ترم متوالی 1 ترم با عنوان Brush up در دوره خواهیم داشت که Speaking(مکالمه) و تمرین های دو ترم اخیر را در بر دارد.

8. دانشجویان ممتاز در هر ترم میتوانند از 10% تخفیف برای ترم بعد برخوردار گردند.

9. در پایان هر ترم، نمرات پس از 48 ساعت از زمان آزمون ،در سایت موسسه درج می گردد.

 

" ما در تمام مراحل در کنار شما خواهیم بود "

(براي  کسب اطلاعات  بيشتر   مي توانيد با شماره هاي زيرتماس حاصل و يا به صورت حضوري به دفتر موسسه مراجعه نماييد.)

021- 22668571 / 021- 22668572  /  021- 22418830 / 021- 22176902

My TAC-C Account